Hotels in Makkah Al Mukarramah. Click here.
HD

Hadis dana

Osman b. 'Affan, r.a., prenosi da je Resulullah, sallallahu 'alejhi ve selleme, rekao: "Najbolji među vama je onaj koji Kur'an nauči, a zatim njemu druge poučava." (Buhari)


Booking.com
AppDevCorner
Software Development
Ovo je pomoćna stranica progama Hadis Dana za Android, stranica pruža funkcionalnost dijeljenja Hadisa Dana putem Facebook-a.
Preuzmite i vi svoju kopiju android aplikacije Hadis Dana..
Hadisi su preuzeti iz hadiske zbirke Rijadu-s-Salihin.