HD

Hadis dana

.Od Fadale bin 'Ubejda prenosi se da je rekao: "Allahov Poslanik, s.a.v.s., čuo je nekog čovjeka kako uči dovu u namazu, u kom se nije zahvalio Uzvišenom Allahu niti je donio salavat na Vjerovjesnika, s.a.v.s., pa je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: 'Ovaj je požurio!' Zatim ga je pozvao i rekao: 'Kada neko od vas klanja, neka počne sa zahvalom i pohvalom Uzvišenog Gospodara, zatim neka donese salavat na Vjerovjesnika, s.a.v.s., a onda neka moli što hoće.'" (Ebu-Davud, Tirmizi, sahih)


AppDevCorner
Software Development
Ovo je pomoćna stranica progama Hadis Dana za Android, stranica pruža funkcionalnost dijeljenja Hadisa Dana putem Facebook-a.
Preuzmite i vi svoju kopiju android aplikacije Hadis Dana..
Hadisi su preuzeti iz hadiske zbirke Rijadu-s-Salihin.